Zoznam prijímateľov 2%

ZAOSTRI NA RODINU – združenie na podporu tradičnej rodiny

Hodnota času ktorý trávi rodina spoločne sa rovná cene zlata. Našim poslaním je v prvom rade venovať čas svojim vlastným rodinám, a potom tvoriť a realizovať aktivity, do ktorých môžu a chcú ísť aj iné rodiny spoločne. Pre zdieľanie skúseností a ponuky na tipy na rodinné výlety sme vytvorili web www.zaostri.sk

Sme spoluatormi nového výchovného prístupu Cesty zrenia (DOMKA, 2010), konkrétne 2-ročného programu pre „Partnerov a Vyvolené“ – vekovú kategóriu chlapcov a dievčat vo veku 18 – 25 rokov. Napísali sme krátky text o Odmenách a trestoch vo výchove. Pripravujeme etapovú hru pre otcov a synov. A tiež krátky text o „Rituáloch v rodine“.

Vaše 2% použijeme v roku 2013 na podporu rodín: odborné poradenstvo/sprevádzanie, prípravu spoločných aktivít pre rodiny, tvorbu programov pre otcov so synmi, rozvoj dlhodobých hier/programov pre všetkých členov rodiny.

Staňte sa účastnými na našom poslaní – buďte DAROM pre svoju vlastnú rodinu.

Web: www.zaostri.sk  alebo na https://www.facebook.com/pages/Zaostri-na-rodinu/100108876713738

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42196922
Obchodné meno: ZAOSTRI NA RODINU – združenie na podporu tradičnej rodiny
Sídlo: 97411 Banská Bystrica, Starohorská 68
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 455,27 €