Zoznam prijímateľov 2%

Združenie detská radosť

Združenie detská radosť je tak, ako už jasne hovorí názov zoskupenie ľudí, ktorí chcú dobrovoľne pomáhať deťom. Naše aktivity sú orientované hlavne na deti zo sociálne slabších pomerov. Účelom je aspoň čiastočné zlepšenie podmienok pomocou našich sponzorských príspevkov. Vyhľadávame hlavne deti z neúplných rodín, kde jeden z rodičov nedokáže z jedného príjmu poskytnúť plnohodnotnú starostlivosť o deti. Či už je to preplatením nákladov na družinu, nákupom školských potrieb alebo poskytnutím nákupných poukážok.

Prostriedky získané poukázaním 2% z dane od našich prispievateľov sú použité na pomoc priamo takýmto rodinám.

Ďalšou významnou aktivitou je organizovanie adresných finančných zbierok  na zakúpenie konkrétnych špeciálnych medicínskych pístrojov, ktoré sú potom darované na oddelenie detskej JIS v Bratislave. Výťažok z týchto zbierok je na nákup prístrojov použitý v plnej výške, t.j. 100% vyzbieranej sumy ide na zakúpenie prístroja. Dlhodobo spolupracujeme so Základnou školou pre nepočujúcich v Bratislave kde prispievame sociálne slabším rodinám znášať náklady na pobyt detí v internáte školy. Naše rady sú otvorené pre každého, kto zdieľa podobný názor, a je ochotný pomôcť alebo prispieť.

Našou prioritou nie je kumulovať financie, ale predovšetkým pomáhať deťom, ku ktorým nebol osud až tak priaznivo naklonený.

web stránka:   www.detskaradost.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31807119
Obchodné meno: Združenie detská radosť
Sídlo: 83101 Bratislava, Hrdličková 19/a
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 3 667,47 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
892,06 € 1 037,06 € 1 506,54 € 1 166,14 €