Zoznam prijímateľov 2%

Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským, Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda

Profil organizácie nevyplnený. Chcete, aby prispievatelia vedeli, čomu sa venujete? Propagujte sa!

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským, Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 35626356/360
Sídlo: 93002 Orechová Potôň, Hlavná 193

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 12 479,89 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
5 404,21 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
3 989,17 € 974,91 € 1 363,48 €