Zoznam prijímateľov 2%

ZDRUŽENIE MARIÁNSKEJ MLÁDEŽE

Logo-ZMMZdruženie mariánskej mládeže je združením detí a mladých vo veku od 6 do 30 rokov. Na Slovensku vzniklo prvé spoločenstvo v roku 1861 v Nitre. Po období totality obnovilo svoju činnosť v roku 1990. Od roku 2001 je ZMM zaregistrované na MV SR ako občianske združenie. V súčasnosti má ZMM na Slovensku 930 členov, ktorí pôsobia v 47 miestnych spoločenstvách.
Hlavným cieľom ZMM je formácia detí a mládeže v kresťanskom duchu s dôrazom na osobnú iniciatívu a aktivizáciu detí a mládeže, ich osobnostný rozvoj a socializáciu, podporu zdravého životného štýlu a aktívneho dospievania.
Hlavnou náplňou činnosti ZMM je pravidelná systematická práca s deťmi a mladými založená na pravidelných stretnutiach v miestnych spoločenstvách. Združenie svojim členom pomáha správne využiť voľný čas v kolektíve rovesníkov, a tak budovať nové a kvalitné priateľstvá. Svojich členov vedie k dobrovoľníckej práci v rámci združenia a tiež k zapájaniu sa do iných dobrovoľníckych či charitatívnych projektov. Medzi aktivity ZMM patria tiež rôzne jednodňové akcie ako napr. športové turnaje, plesy, karnevaly, opekačky, stanovačky, oslavy sviatkov, divadelné predstavenia, jarmoky, živý betlehem, slávnostné prijatia do združenia, tvorivé dielne a pod. Animátori navštevujú animakurzy a ďalšie vzdelávacie a formačné stretnutia. Počas víkendov a prázdnin ZMM organizuje duchovné obnovy, detské tábory, duchovné cvičenia, výlety, pútnické zájazdy, regionálne stretnutia, stretnutia oblastných spoločenstiev… Každoročne v ZMM prebieha vedomostná súťaž pre deti a mladých s názvom Vincolympiáda. ZMM každé dva roky organizuje celoslovenské stretnutie pod názvom Zlet, ďalej príležitostne pripravuje stretnutia s medzinárodnou účasťou i poznávacie zájazdy do zahraničia. V rámci Vincentskej rodiny sa ZMM aktívne zapája do prípravy celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu.
Združenie mariánskej mládeže je súčasťou celosvetového združenia Juventud Mariana Vicenciana (JMV) pôsobiaceho v 65 krajinách sveta s približne 150 000 členmi. ZMM Slovensko sa zúčastňuje generálnych a medzinárodných stretnutí, ktoré sú výbornou príležitosťou na rozvoj medzinárodnej spolupráce i spoznávania kultúry iných krajín.

Web stránka organizácie: www.zmm.sk
Facebook: https://www.facebook.com/zdruzeniemarianskejmladeze

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 37860399
Obchodné meno: ZDRUŽENIE MARIÁNSKEJ MLÁDEŽE
Sídlo: 94901 Nitra, Oravská 10
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 650,40 € 1 339,08 € 1 394,95 € 4 299,02 € 5 300,94 €