Zoznam prijímateľov 2%

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

Sme občianske združenie založené v roku 1980, ktoré má viac ako 10 000 členov po celom Slovensku.

Naším cieľom je zabezpečiť, aby aj v živote ľudí s mentálnym postihnutím boli samozrejmosťou základné ľudské práva. Aby mohli pracovať, vzdelávať sa, oddychovať, mať rodinný život a priateľov. Aby boli akceptovaní takí, akí sú. Snažíme sa viesť ľudí s mentálnym postihnutím k čo najväčšej samostatnosti, podporovať ich v priebehu celého života, aby si vedeli poradiť za každých okolností.

Viac o našich konkrétnych aktivitách sa môžete dočítať na webstránke www.zmpvsr.sk

web: www.zpmpvsr.sk, www.sebaobhajovanie.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 00683191
Obchodné meno: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Sídlo: 81102 Bratislava, Štúrova 6
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 11 445,51 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
4 327,98 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
1 764,56 € 8 122,36 € 25 548,44 €