2% pre hodnotnejší život

Je vzdelávanie naspäť medzi účelmi, na ktoré sa dajú prijímať a používať 2%?

Áno, vzdelávanie je naspäť medzi účelmi, takže organizácie aktívne v tejto oblasti môžu prijímať aj používať 2% na vzdelávanie bez problémov.

Poznámka: Vzdelávacie účely pridané Zákonom č. 76/2007 Z.z.

0