2% pre hodnotnejší život

Kedy bude zverejnený nový Zoznam prijímateľov 2% na rok 2013?

Tento Zoznam Komora notárov SR zverejní v súlade so Zákonom o daniach z príjmov dňa 15.01.2013

0