2% pre hodnotnejší život

Kedy bude zverejnený Zoznam prijímateľov a sumy, ktoré získali v roku 2012?

Tento Zoznam zverejní Daňové riaditeľstvo SR v súlade so Zákonom o dani z príjmov po skončení roku 2012, najneskôr však 31.1.2013.

0