Propagačné a tlačené materiály

Základným pravidlom fundraisingu je: „O čo nepožiadate, to nedostanete.“  Pri fundraisingu (teda získavaní zdrojov pre Vašu organizáciu) tak nutne potrebujete komunikovať. Či už si zvolíte písomnú formu, alebo vizuálnu, prezentované materiály by mali mať svoju úroveň.

Potrebujete

  • tlačené materiály – letáky, šeky, časopisy, knihy,… alebo
  • kreatívne darčekové predmety a
  • zabezpečiť ich distribúciu Vašim potenciálnym darcom, podporovateľom, prispievateľom či dobrovoľníkom,

ktoré denne pripomenú Vás ako neziskovú organizáciu?

Tlačené materiály aj kreatívne darčekové predmety musia mať svoju kvalitu, aby ste ňou mohli prezentovať Vašu organizáciu. Preto sme pre Vás vybrali renomovanú spoločnosť a v spolupráci s Polygrafickým centrom sme pre vás pripravili ponuku.

Kliknite sem a vyžiadajte si nezáväznú cenovú kalkuláciu.