2% pre hodnotnejší život

Silnejší slabším o.z.

Silnejší slabším o.z.
0