Test: Prípravka asignácie (poukazovatelia)

Vzhľadom na často sa opakujúce otázky sme pripravili niekoľko testov na to, aby ste si overili, ako ovládate pravidlá, ktorými sa riadi celý mechanizmus poukázania podielu zaplatenej dane.

Cieľom je testovou formou odpovedať na často sa opakujúce otázky a umožniť vám porozmýšľať nad správnymi odpoveďami.

Toto je úplne najzákladnejší kurz pre poukazovateľov s najjednoduchšími otázkami:

Koľko % zo zaplatenej dane poukazujú právnické osoby v roku 2015?

 

 

 

 

 

Ako poukazuje svoje 2% živnostník?

 

 

 

 

 

Kam zasiela zamestnanec tlačivá na poukázanie podielu zaplatenej dane (Vyhlásenie + Potvrdenie o zaplatení dane)?

 

 

 

 

 

Môžu právnické osoby poukázať svoj podiel zaplatenej dane aj viacerým organizáciám?

 

 

 

 

 

Môžu fyzické osoby (ľudia) poukázať svoj podiel zaplatenej dane viacerým organizáciám?

 

 

 

 

 

Ktorej organizácii môže fyzická osoba poukázať 3% z dane za predpokladu splnenia podmienky odpracovania minimálne 40 dobrovoľníckych hodín?

 

 

 

 

 

Kam mám uviesť číslo účtu organizácie, na ktorý chcem, aby daňové úrady previedli mnou poukázané 2%?

 

 

 

 

 

Môžem poukázať svoje 2% organizácii, v ktorej pracujem?

 

 

 

 

 

Môže firma poukázať svoj podiel zaplatenej dane aj svojej firemnej nadácii?

 

 

 

 

 

Firma dala požadovaný dar vo výške minimálne 0,5% z dane. Komu môže následne poukázať 2% z dane?

 

 

 

 

Test umožňuje aj viac, ako len jednu správnu odpoveď. Otázky čítajte pozorne, aby ste odpovedali na to, ako sú formulované.

Spojte sa s nami na Facebooku a neujdú vám žiadne novinky: