Test špeciál: Zverejnenie v Obchodnom Vestníku 1

Vzhľadom na často sa opakujúce otázky sme pripravili niekoľko testov na to, aby ste si overili, ako ovládate pravidlá, ktorými sa riadi celý mechanizmus poukázania podielu zaplatenej dane.

Cieľom je testovou formou odpovedať na často sa opakujúce otázky a umožniť vám porozmýšľať nad správnymi odpoveďami.

 

Špeciálny test ohľadom zverejnenia špecifikácie použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku:

 

Je možné zaslať špecifikáciu do Obchodného Vestníka poštou?

 

 

 

 

 

Špecifikáciu sme zverejnili v Obchodnom vestníku načas, aj správnu sumu sme uviedli, ale pomýlili sme sa v označení rokov, za ktoré túto špecifikáciu zverejňujeme. Komora notárov teda samozrejme našu špecifikáciu neidentifikovala a tak nás vylúčili zo Zoznamu prijímateľov…čo teraz?

 

 

 

 

 

Našu špecifikáciu sme zaslali 30.5., aj sme zaplatili poplatok. Zverejnená bola až 3.6. Čo sa bude diať?

 

 

 

 

 

Kedy je najneskorší termín na odoslanie špecifikácie použitia financií do Obchodného Vestníka tak, aby to naisto Obchodný Vestník stihol zverejniť do 31.5. ?

 

 

 

 

 

Ktorá organizácia musí zverejniť do 31.5.2015 špecifikáciu použitia financií z 2% v Obchodnom Vestníku?

 

 

 

 

 

Ako je definovaná povinnosť zverejnenia v Obchodnom Vestníku, čo sa týka termínu 31.5.?

 

 

 

 

 

Kedy je najneskorší termín na zaplatenie poplatku za zverejnenie špecifikácie použitia financií v Obchodnom Vestníku tak, aby to naisto Obchodný Vestník stihol zverejniť do 31.5. ?

 

 

 

 

 

Špecifikáciu sme zaslali do Obchodného Vestníka 31.5. a okamžite sme uhradili aj poplatok. Je to v poriadku?

 

 

 

 

 

Aká je sankcia, ak mám tú povinnosť a nezverejním načas, alebo vôbec nezverejním špecifikáciu v Obchodnom vestníku?

 

 

 

 

 

Existuje poplatok za zverejnenie špecifikácie v Obchodnom Vestníku?

 

 

 

 

Test umožňuje aj viac, ako len jednu správnu odpoveď. POZOR: v tomto špeciálnom teste sú nesprávne odpovede hodnotené -1 bodom!!!

Otázky čítajte pozorne, aby ste odpovedali na to, ako sú formulované.

Spojte sa s nami na Facebooku a neujdú vám žiadne novinky: