– Kto môže vystaviť Potvrdenie o odpracovaní 40 hodín pre dobrovoľníka?

Aby dobrovoľník mohol poukázať 3% z dane, tak musí získať Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít. Toto Potvrdenie môže vystaviť buď tzv. vysielajúca organizácia (teda organizácia, ktorá dobrovoľníka vysiela na výkon dobrovoľníckej práce) alebo tzv. prijímateľ (t.j. v prospech koho dobrovoľník aktivity vykonával). Tlačivá nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Čítaj ďalej →
0

– Koľko % môžu poukázať právnické osoby v roku 2016?

Ak právnická osoba nedala v roku 2015 (a aj počas roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba dala v roku 2015 (a aj počas roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať celé 2% z dane.

 

Čítaj ďalej →
0

– Môžu dobrovoľníci už poukázať 3% z dane?

Áno, dobrovoľníci, ktorí v roku 2015 dobrovoľnícky odpracovali najmenej 40 hodín (a majú o tom potvrdenia), poukázať až 3%. Potrebné tlačivá nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Čítaj ďalej →
0

– Kedy budú zverejnené nové tlačivá na poukázanie 2% v roku 2016?

Všetky potrebné tlačivá sú už zverejnené na rozhodni.sk v časti Poukazovateľ:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Čítaj ďalej →
0

– Kedy bude zverejnený Zoznam prijímateľov na rok 2016?

Zoznam prijímateľov na rok 2016 je už zverejnený na rozhodni.sk :

http://rozhodni.sk/zoznam-prijimatelov/

Čítaj ďalej →
0