– Ako máme zvýšiť našu úspešnosť?

Pripravili sme pár on-line tipov, ako na to.

Čítaj ďalej →
0

– Kto môže vystaviť Potvrdenie o odpracovaní 40 hodín pre dobrovoľníka?

Aby dobrovoľník mohol poukázať 3% z dane, tak musí získať Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít. Toto Potvrdenie môže vystaviť buď tzv. vysielajúca organizácia (teda organizácia, ktorá dobrovoľníka vysiela na výkon dobrovoľníckej práce) alebo tzv. prijímateľ (t.j. v prospech koho dobrovoľník aktivity vykonával). Tlačivá nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Čítaj ďalej →
0

– Na čo sa môžu použiť 2%?

Financie získané z 2% sa musia použiť na účely, ktoré sú uvedené v §50 Zákona o dani z príjmov a súčasne ich máte uvedené aj v Stanovách/Štátútoch/Nadačných listinách.

V §50 sú uvedené tieto účely:

a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) ...

Čítaj ďalej →
0

– Naša organizácia bola zaregistrovaná v roku 2015. Môžeme už v roku 2016 prijímať 2%?

Nie, organizácia musela byť založená minimálne V ROKU pred tým, ako pôjde k notárovi preukázať splnenie podmienok na prijímanie 2%. Teda v roku 2016 môžu prijímať 2% iba tie organizácie, ktoré vznikli v roku 2014 a skôr (keďže v roku 2015 mali preukázať notárovi splnenie podmienok na prijímanie 2%).

Čítaj ďalej →
0

– Nezverejnili sme použitie financií v Obchodnom Vestníku do 31.5.2015. Ako dlho bude naša organizácia vylúčená z prijímania 2%?

Sankciou za nezverejnenie špecifikácie použitia 2% v Obchodnom Vestníku je vylúčenie organizácie zo Zoznamu prijímateľov na 1 rok.

Čítaj ďalej →
0

– Koľko % môžu poukázať právnické osoby v roku 2016?

Ak právnická osoba nedala v roku 2015 (a aj počas roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba dala v roku 2015 (a aj počas roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať celé 2% z dane.

 

Čítaj ďalej →
0

– Môžu dobrovoľníci už poukázať 3% z dane?

Áno, dobrovoľníci, ktorí v roku 2015 dobrovoľnícky odpracovali najmenej 40 hodín (a majú o tom potvrdenia), poukázať až 3%. Potrebné tlačivá nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Čítaj ďalej →
0

– Kedy sa dozviem, koľko financií sme získali z 2% v roku 2015?

Zoznam prijímateľov a ich úspešnosť v roku 2015 nájdete po 31.1.2016 na rozhodni.sk:

 

 

Čítaj ďalej →
0

– Kedy budú zverejnené nové tlačivá na poukázanie 2% v roku 2016?

Všetky potrebné tlačivá sú už zverejnené na rozhodni.sk v časti Poukazovateľ:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Čítaj ďalej →
0

– Kedy bude zverejnený Zoznam prijímateľov na rok 2016?

Zoznam prijímateľov na rok 2016 je už zverejnený na rozhodni.sk :

http://rozhodni.sk/zoznam-prijimatelov/

Čítaj ďalej →
0