– Kedy bude zverejnený Zoznam prijímateľov na rok 2016?

Zoznam prijímateľov na rok 2016 je už zverejnený na rozhodni.sk :

http://rozhodni.sk/zoznam-prijimatelov/

Posted in: Poukazovateľ 2%, Prijímateľ 2%