Automatický koncept

Nie, organizácia musela byť založená minimálne V ROKU pred tým, ako pôjde k notárovi preukázať splnenie podmienok na prijímanie 2%. Teda v roku 2016 môžu prijímať 2% iba tie organizácie, ktoré vznikli v roku 2014 a skôr (keďže v roku 2015 mali preukázať notárovi splnenie podmienok na prijímanie 2%).

Posted in: Prijímateľ 2%