Automatický koncept

Sankciou za nezverejnenie špecifikácie použitia 2% v Obchodnom Vestníku je vylúčenie organizácie zo Zoznamu prijímateľov na 1 rok.

Posted in: Prijímateľ 2%