– Nezverejnili sme použitie financií v Obchodnom Vestníku do 31.5.2015. Ako dlho bude naša organizácia vylúčená z prijímania 2%?

Sankciou za nezverejnenie špecifikácie použitia 2% v Obchodnom Vestníku je vylúčenie organizácie zo Zoznamu prijímateľov na 1 rok.

Posted in: Prijímateľ 2%