Záhorácký Frišký Tým

Občianske združenie Záhorácký Frišký Tým (ďalej len „OZ ZFT“) bolo oficiálne zaregistrované dňa 24.11.2017 a sídli v Senici. V neformálnej podobe však fungujeme už od roku 2014. Sme dobrovoľné zoskupenie bežcov rôznych vekových kategórií, ktorých spája spoločná láska k behu vo všetkých jeho podobách.

Naše rady sa postupne rozrastali a v ku dnešnému dňu (24.02.2019) máme 15 bežcov z rôznych okolitých obcí. Takže hoci OZ ZFT sídli v Senici, naši bežci reprezentujú celý región Záhorie. Pravidelne sa ...

Čítaj ďalej →
0

Asociácia športových klubov Inter Bratislava

interAsociácia športových klubov (AŠK) Inter Bratislava je zoskupením dvanástich športových klubov. AŠK Inter je organizáciou s bohatou históriou, vznikla 1. júla 1940 ako ŠK APOLLO a úspechy jej športovcov radia klub z bratislavských Pasienkov medzi najvýznamnejšie športové organizácie na Slovensku. Získané 2% z dane AŠK Inter Bratislava používa na samotný chod klubov, pričom každý z nich ...

Čítaj ďalej →
0