Charita sv. Alžbety n.o.

Charita_sv_AlzbetyCharita sv. Alžbety n. o. je nezisková organizácia, poskytujúca sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť ľuďom bez prístrešia, sociálne odkázaným ľuďom, rodinám v hmotnej núdzi, starým a chorým občanom, zo stránky sociálnej výchovy a integrácie do spoločnosti.

Web stránka organizácie: www.charitazvolen.sk 

Čítaj ďalej →
0

Občianske združenie Hodina deťom

Logo HD_Hugo vedla textuHodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá funguje nepretržite už 17 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska.

Spája tých, ktorí chcú pomáhať a tými, ktorí pomoc potrebujú. Hodina deťom je zároveň grantový program, ktorý podporuje organizácie pracujúce s deťmi a ...

Čítaj ďalej →
0

Refugium

hospicObčianske združenie Refugium (ďalej len „Refugium“), prijíma 2% dane v roku 2017 pre pacientov v konečnom štádiu ochorenia (zväčša onkologického), zomierajúcich, ktorí sú hospitalizovaní zdravotníckom zariadení Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne (ďalej len „hospic“) a kde im je poskytovaná špecializovaná hospicová starostlivosť už od roku 2005.

Cieľom tejto hospicovej starostlivosti je:

– zmierňovať utrpenie pacienta
– rešpektovať pacientovu dôstojnosť
– sprevádzať pacienta a jeho ...

Čítaj ďalej →
0

Silnejší slabším o.z.

logo silnejsiObčianske združenie Silnejší slabším je zamerané na pomoc znevýhodneným občanom so zdravotnými postihmi, materiálnymi problémami, ktorí sa nachádzajú v zložitých životných situáciách. Pomáhame aj jednotlivcom, ktorí sa ocitli v zlej sociálno-ekonomickej situácii. Našimi hlavnými cieľovými skupinami sú deti a mládež z detských domovov, domovov sociálnych služieb, deti zo sociálne slabších rodín, ale ...

Čítaj ďalej →
0

Spišská katolícka charita

logo-farebne-transparentneSpišská katolícka charita (SpKCh) bola dňa 27.12.1995 evidovaná ako samostatný právny subjekt, ktorý odvodzuje svoju právnu subjektivitu od Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike. Obnovila svoju činnosť na základe Kódexu kanonického práva a platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zákon č. 308/91 Zb. §4 o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností) ...

Čítaj ďalej →
0

AkSen-aktívny senior o.z.

Aksen logoUž šiesty rok vytvárame priestor a podmienky pre aktívnych seniorov na pestrofarebné životy naplnené aktivitou, láskou, sebarealizáciou a komunitnou súdržnosťou.
Reedukačnými technikami ako je tanečná terapia, tréning rozvoja pamäti, muzikoterapia, arteterapia a ďalšími spôsobmi ako je turisitka, cvičenia pilates, jogy, vyučovaním cudzích jazykov podporujeme zdravý životný štýl a zabezpečujeme a budeme starať o zdravie a plnohodnotný život ...

Čítaj ďalej →
0

Nádej pre kone

LOGO DrKonNÁDEJ PRE KONE je občianske združenie fyzických a právnických osôb pri jazdeckom klube Stajňa Plameň Miloslavov. Jeho hlavným programovým cieľom, je dať koňom druhú šancu, vrátiť im rešpekt, aký si zaslúžia. Nejde len o týrané, zanedbané či choré kone ale aj o tie ktoré pre svojho majiteľa stratili význam a už nespĺňajú svoj primárny ...

Čítaj ďalej →
0