EINSTEINIUM, občianske združenie

Einsteinium OZ, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava bolo založené v roku 2002 ako nezisková organizácia na podporu vzdelávania pri Gymnáziu Alberta Einsteina. Uchádza sa o priazeň všetkých daňovníkov vo forme poukázania 2% zo zaplatenej dane a prípadných darov od svojich sympatizantov. Použitie prostriedkov je každoročne zverejnené v Obchodnom vestníku. Hlavné výdavky tvoria každý rok úhrady za nové učebné pomôcky, knihy, školenia a pod.

Web stránka: www.einsteinova.sk

Čítaj ďalej →
0