Refugium

hospicObčianske združenie Refugium (ďalej len „Refugium“), prijíma 2% dane v roku 2017 pre pacientov v konečnom štádiu ochorenia (zväčša onkologického), zomierajúcich, ktorí sú hospitalizovaní zdravotníckom zariadení Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne (ďalej len „hospic“) a kde im je poskytovaná špecializovaná hospicová starostlivosť už od roku 2005.

Cieľom tejto hospicovej starostlivosti je:

– zmierňovať utrpenie pacienta
– rešpektovať pacientovu dôstojnosť
– sprevádzať pacienta a jeho ...

Čítaj ďalej →
0

Sv.Lujza n.o.

Nezisková organizácia Sv.Lujza, n.o. prijíma 2% dane v roku 2017 pre pomoc pacientom v konečnom štádiu ochorenia, zomierajúcim, ktorí chcú posledné chvíle života stráviť v domácom prostredí.

Poskytujeme špecializovanú zdravotnú starostlivosť formou mobilného hospicu, ako návštevnú službu lekára a sestry v domácom prostredí pacienta. Našim cieľom je zmierňovať utrpenie pacienta, tíšiť bolesť. Rešpektujeme pacientovu dôstojnosť a snažíme sa sprevádzať pacienta i jeho rodinu.

Zapožičiavame zdravotné pomôcky ako elektrické polohovateľné lôžka, kyslíkové koncentrátory, invalidné vozíky…, aby sa ...

Čítaj ďalej →
0