IT v kurze

logo IT v kurzeNezisková organizácia IT v kurze ponúka profesijne orientované vzdelávacie programy.

  • Riešime komplexný štruktúrny problém vzdelávania a zamestnávania s dôrazom na informačné technológie.
  • Prispievame k zvýšeniu odbornosti a zamestnateľnosti všetkých, ktorí chcú nájsť svoju kariérnu cestu, alebo sa profesijne zdokonaľovať prostredníctvom vzdelávacích programov.
  • Zvyšujeme množstvo kvalifikovaných ľudí v IT.

Za posledných niekoľko rokov ...

Čítaj ďalej →
0