Jazdecký klub Masarykov Dvor

Jazdecký klub  Masarykov dvor prostredníctvom svojich členov a zmluvných partnerov vykonáva činnosti súvisiace:

 1. s jazdením na koni a jazdeckou turistikou, agroturistikou
 2. s organizovaním zábavno-vzdelávacích akcií približujúcich súžitie človeka a koňa
 3. s chovom a zlepšovaním podmienok pre chov a využitie koní, ustajňovaním koní
 4. so vzdelávacími aktivitami, výukou jazdenia pre deti i dospelých, organizovaním vzdelávacích seminárov, kurzov a školení, zapožičiavaním vzdelávacích materiálov pre vlastných členov aj širokú jazdeckú verejnosť
 5. s organizáciou jazdeckých táborov, putovaní na koňoch
 6. s výcvikom koní, obsadanie mladých koní, pomoc s problémovými koňmi
 7. s organizovaním kultúrnych a športových podujatí, súťaží, reprezentácie regiónu v  jazdeckom športe
 8. s poradenstvom, reklamou
 9. s ozdravným jazdením a rehabilitačným ...
Čítaj ďalej →
0

Klub sclerosis multiplex v Prešove

Logo Klub SM POSclerosis multiplex /SM/ alebo roztrúsená skleróza nemá nič spoločné so zabúdaním. Je to choroba, pri ktorej dochádza k poškodeniu obalu nervu a následnému slabnutiu orgánov.

 • SM postihuje najmä mladých ľudí v najproduktívnejšom čase ich života – v priemere od 18 – 36 rokov.
 • SM je choroba nevyliečiteľná ale je LIEČITEĽNÁ: príznaky sa dajú ovplyvniť. Dá sa ...
Čítaj ďalej →
0