Canis Center Eddy Slovakia

CC_EDDYCanis Center Eddy Slovakia sa dlhodobo zaoberá výcvikom záchranárskych psov, ako aj výchovou mládeže ku vzťahu ku kynológii.

Mladým ľuďom poskytujeme možnosť zmysluplného využitia voľného času, kontaktom so psom získavajú zodpovednosť a zároveň im približujeme prácu kynológa záchranára.

Na našom kynologickom cvičisku umožňujeme občanom absolvovať kynologický tréning so svojim psom. ...

Čítaj ďalej →
0