Nadácia LINGUAGYMBIL

Vážení priaznivci Gymnázia, Bilíkova 24, dovoľte, aby som Vám stručne predstavil Nadáciu LINGUAGYMBIL:

Nadácia vznikla na podnet bývalého riaditeľa školy Dr. Milana Antalu a niektorých podnikavých rodičov. Od začiatku, v podstate od roku 1993, vtedy ešte pod názvom LINGUAGYM, nadácia prispela k vylepšeniu prostredia v budove školy, podporila žiacke a učiteľské aktivity, nakúpili sme učebné pomôcky, všetko v prospech našich žiakov. Chceme vysloviť úprimné poďakovanie, i v mene našich žiakov, doterajším sponzorom za nové plastové okná na učebniach, za materiál IKT, ...

Čítaj ďalej →
0