Amazi

AMAZI (1)Poslaním združenia Amazi je realizácia a podpora rozvojových projektov, činnosť zameraná na plnenie úloh sociálneho a humanitárneho charakteru na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Združenie vyvíja činnosť smerujúcu k podpore a realizácii misijných a humanitárnych projektov prevažne na Africkom kontinente.

Pojem „Amazi“ je skratkou „motta“, ktoré bude vystihovať činnosť združenia: „adresná misijná angažovanosť zdrojom istoty“.

web ...

Čítaj ďalej →
0

Spoločnosť Božieho Slova

logo_svd_250x250 copySpoločnosť Božieho Slova je mužská misionárska rehoľná spoločnosť..

Ohlasujeme Evanjelium Ježiša Krista na Slovensku, v Česku a po celom svete. Každoročne organizujeme letný program pre mládež pod názvom „Misijné prázdniny,“ miništrantské tábory… Sú to tábory zamerané na šírenie misijnej myšlienky, duchovných a mravných hodnôt medzi mladými ľuďmi. Počas nich ...

Čítaj ďalej →
0