Spoločnosť Božieho Slova

logo_svd_250x250 copySpoločnosť Božieho Slova je mužská misionárska rehoľná spoločnosť..

Ohlasujeme Evanjelium Ježiša Krista na Slovensku, v Česku a po celom svete. Každoročne organizujeme letný program pre mládež pod názvom „Misijné prázdniny,“ miništrantské tábory… Sú to tábory zamerané na šírenie misijnej myšlienky, duchovných a mravných hodnôt medzi mladými ľuďmi. Počas nich ...

Čítaj ďalej →
0