CLAUDIANUM n. o.

Claudianum_02Claudianum je rehabilitačné stredisko pre dospelých s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím. Máme 12 klientov, mladých ľudí z Modry a okolia, ktorí k nám prichádzajú denne zo svojich rodín.
Zdravotne znevýhodnení občania majú po ukončení špeciálneho prípadne učňovského vzdelania len málo možnosť nájsť si primerané pracovné uplatnenie. Väčšina z nich teda aj napriek snahe a ...

Čítaj ďalej →
0