MRAVENISKO, o.z.

Hlavným poslaním združenia je podporovať osoby so zdravotným postihnutím v oblasti rozvoja individuálneho rastu a zabezpečiť združovanie sa rodičov, príbuzných a priateľov zdravotne postihnutých. Združenie združuje osoby, ktoré majú záujem na zlepšenie vnímania osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ich postavenia v spoločnosti, osoby, ktoré podporujú rozvoj a činnosť takýchto osôb, ich vzájomnú spoluprácu. Pre dosiahnutie svojho poslania bude združenie plniť najmä tieto ciele: skvalitňovanie života osôb so zdravotným postihnutím, stimulácia a podpora rozvoja individuálneho ...

Čítaj ďalej →
0