Nadácia Providencia

Hlavné aktivity nadácie sú zamerané na rozvoj aktivít v oblasti vzdelávania dospelých, výchovu k zodpovednosti za kvalitu života a dôstojnosť ľudského života v duchu kresťanských hodnôt, ochrana kultúrneho dedičstva, duchovných hodnôt a práv menšín a sociálne odkázaných občanov.

Od roku 2001 usporiadali sme tri medzinárodné letné tábory pre postihnuté deti. Podpora študentov ktorí učia na Slovensku a taktiež v zahraničí

Každoročne sa zúčastňujeme s chorými na púti v Lourdese. Škola v prírode v Lichtenšteinsku – spoluprácou Maltézskej pomoci. Pravidelne dvojmesačne podávame teplu ...

Čítaj ďalej →
0