NEZÁBUDKA – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými

logo NEZÁBUDKANezábudka – združenie na pomoc rodinám s postihnutými deťmi a mladistvými je občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR.
Má v evidencii 46 ťažko zdravotne znevýhodnených členov s rôznym obmedzením: mentálnym, telesným, zmyslovým, aj kombinovaným.
Združenie prevádzkuje Dom Nezábudka, neštátny domov sociálnych služieb, a má uzatvorenú zmluvu s 44 členmi na poskytovanie sociálnych služieb.
Na ...

Čítaj ďalej →
0