Naša Nitra

Občianske združenie Naša Nitra vzniklo v Októbri 2014 za účelom podpory a propagácie športových klubov pôsobiacich v meste Nitra. OZ poskytuje poradenské služby v oblasti ekonomiky a marketingu za účelom zlepšenia finančnej situácie klubov, ich výraznejšej a profesionálnejšej propagácie a zároveň poskytnutia kvalitnejšieho športového vyžitia pre široké spektrum obyvateľov mesta Nitra a jeho okolia.

Za krátke obdobie fungovania OZ bola nadviazaná spolupráca s vedením hokejového a futbalového klubu. OZ iniciovalo množstvo významných rokovaní s potenciálnymi partnermi klubov, ...

Čítaj ďalej →
0