DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO

Logo_DC SK_velkeDETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO (DC-SK) je prvou slovenskou spoločnosťou, ktorá sa už 35 rokov venuje deťom vyrastajúcim bez opory vlastnej rodiny.
Kolektív, ktorý v roku 1990 založil Detské centrum Slovensko sa formoval už od roku 1980. DC-SK organizuje náhradnú starostlivosť v profesionálnych náhradných rodinách, pripravuje náhradných rodičov na ich náhradné rodičovstvo. DC-SK založilo prvý neštátny detský ...

Čítaj ďalej →
0

Návrat

Daruj mamuDARUJ MAMU! DARUJ TATA!

Na Slovensku je pre viac ako 4500 detí mama len slovo, pretože nežijú v rodine. Tieto deti vyrastajú spolu, ale samé, v detských domovoch, pretože ich vlastní rodičia sa o ne nevedeli, nemohli alebo nechceli postarať.

V Návrate všetku našu energiu venujeme tomu, aby deti vyrastali ...

Čítaj ďalej →
0