Naša Pomoc Eme

logoNaša Pomoc Eme je občianske združenie zamerané na pomoc ťažko zdravotne postihnutej Emky Buda. Cieľom združenia je podpora, zdravý fyzický aj psychický rast Emky, jej maximálna integrácia do spoločnosti, kultúrno-spoločenská činnosť a športové aktivity. Taktiež zabezpečovať servis zdravotných pomôcok a podieľať sa na kúpe rehabilitačných zariadení , ktoré nie ...

Čítaj ďalej →
0

Občianske združenie FSV UCM

logo – final_OZObčianske združenie FSV UCM je organizáciou, ktorá pomáha študentom a absolventom Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rozvíjať vedomosti, schopnosti a talent. Pomáha a vytvára podmienky mladým ľuďom stať sa úspešnými.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2015:

  • zakúpenie odborných ...
Čítaj ďalej →
0

SOVA – občianske združenie na podporu nadaných detí

SOVAObčianske združenie SOVA vzniklo s cieľom pomôcť skvalitňovať vyučovací proces v spolupráci s vedením školy a tým podporiť vzdelávanie nadaných detí.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa do činnosti OZ SOVA zapojili. Vaša dôvera nás zaväzuje použiť vyzbierané peniaze hospodárne a v zmysle verejne deklarovaných zásad transparentnosti, adresnosti a kontroly. Vyzbierané peniaze použijeme výlučne na financovanie priorít:
• ...

Čítaj ďalej →
0

ÚSMEV, ŠŤASTIE, DOBRÁ VEC…n.f.

usmev-logo

 

Verejnoprospešný neinvestičný fond bol založený v roku 1997.

Účelom nášho fondu je rozvoj a upevňovanie duchovných hodnôt v kultúre, vzdelávaní, charite a verejnoprospešných akciách a pôsobí najmä v nasledovných oblastiach:

  • podpora, financovanie a organizovanie akcií v oblasti kultúry, hlavne so zameraním na rozvoj kresleného humoru, vrátane vydávania a predaja vlastnej literatúry, kalendárov a prostriedkov podporujúcich tento ...
Čítaj ďalej →
0