Slovenský zväz telesne postihnutých,základná organizácia rodičov postihnutých detí a mládeže, Levice

SZTPSme občianske združenie, ktoré združuje rodiny so zdravotne postihnutými deťmi a mládežou. V našej organizácii je zaregistrovaných cca 120 postihnutých detí a mládeže s rôznymi zdravotnými problémami. Sú medzi nami deti a mládež na invalidných vozíkoch, s rôznymi telesnými deformáciami, diagnózami DMO, Downov syndrom, ale i ťažko mentálne postihnuté deti, deti s rôznymi civilizačnými chorobami

Čítaj ďalej →

0