Pernecké pozemkové občianske združenie

PPOZPernecké pozemkové občianske združenie (skrátene PPOZ) združuje predovšetkým drobných vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek, ale aj iné fyzické a právnické osoby, ktorým nie je ľahostajné nakladanie so spoločnou nehnuteľnosťou a jej podielmi a ako sa spoločná nehnuteľnosť obhospodaruje.

PPOZ koná pri ochrane práv podľa zásad občianskej spoločnosti a podporuje zdravý lokálpatriotizmus Pernečanov.

Web stránka:  www.ppoz.sk

Čítaj ďalej →
0