Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

CVI_na bok_podnadpisSme tu pre rodičov, ktorým sa narodí dieťatko predčasne alebo s vážnym zdravotným postihnutím a jeho vývin je rizikový.
Prinášame podporu a porozumenie tam, kde rodičovstvo bolí.
S rodinou pracujeme v období, kedy jej najzraniteľnejší člen má od 0 do 7 rokov.

Našou silnou stránkou je skutočnosť, že pracujeme v tíme špecialistov väčšinou ...

Čítaj ďalej →
0