Charita sv. Alžbety n.o.

Charita_sv_AlzbetyCharita sv. Alžbety n. o. je nezisková organizácia, poskytujúca sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť ľuďom bez prístrešia, sociálne odkázaným ľuďom, rodinám v hmotnej núdzi, starým a chorým občanom, zo stránky sociálnej výchovy a integrácie do spoločnosti.

Web stránka organizácie: www.charitazvolen.sk 

Čítaj ďalej →
0