Slovenský zväz sclerosis multiplex

logo szsm (1)Slovenský zväz sclerosis vznikol v roku 1990,  združuje pacientov  s nevyliečiteľným ochorením sclerosis multiplex, ich rodinných príslušníkov a priaznivcov

  • zastrešuje 24 klubov, ktorým poskytuje metodickú pomoc a podľa svojich ekonomických možností ich činnosť materiálne a finančne podporuje
  • spolupracuje s lekármi, zdravotnými pracovníkmi z neurológie a rehabilitácie a  spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú zdravotníckymi potrebami.
  • založil Sekciu detí ich rodičov a mládeže pri SZSM

 

Vďaka ...

Čítaj ďalej →
0