Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva

SSRPOZ Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva predstavuje základňu dvojstrannej komunikácie medzi Slovenskom a Ruskom na rôznych úrovniach ako napríklad kultúrnej, vzdelávacej, vedeckej, podnikateľskej atď.

Vďaka pevným vzťahom medzi obidvoma štátmi, realizujeme projekty v rôznych oblastiach činnosti s cieľom podporiť stabilitu a vzájomne prospešný rozvoj slovensko- ruských vzťahov.

Web stránka: www.ssrp.sk

Čítaj ďalej →
0

AD VOCEM

AdvocemSme Občianske združenie AD VOCEM a od roku 2006 sa zameriavame na aktuálne výzvy, ktoré dnešná doba prináša.

V portóliu podporovaných projektov môžete nájsť projekty zamerané na Rozvoj elektromobility na Slovensku, Teleworking a zamestnávanie znevýhodnených skupín, Podpora cestovného ruchu pomocou moderných technológií ako aj podpora ľudí trpiacich Celiakiou.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť naše projekty.

Web stránka:

Čítaj ďalej →
0