UP – Down syndrom

up-downObčianske združenie UP-Down syndrom vzniklo v apríli 2007, jeho cieľom  je podpora a pomoc ľuďom s Downovým syndrómom prípadne s iným mentálnym, alebo telesným postihnutím v oblasti sociálnej a zdravotnej, v oblasti vzdelávania a uplatnenia na trhu práce a v oblasti integrácie a inklúzie do spoločnosti.

Organizuje a podporuje kultúrne, spoločenské, voľnočasové a iné podujatia , prostredníctvom ...

Čítaj ďalej →
0

Charita sv. Alžbety n.o.

Charita_sv_AlzbetyCharita sv. Alžbety n. o. je nezisková organizácia, poskytujúca sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť ľuďom bez prístrešia, sociálne odkázaným ľuďom, rodinám v hmotnej núdzi, starým a chorým občanom, zo stránky sociálnej výchovy a integrácie do spoločnosti.

Web stránka organizácie: www.charitazvolen.sk 

Čítaj ďalej →
0