Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žilinský región

sposa_zrSPOSA-ŽR vznikla v roku 2000 ako združenie rodičov autistických detí a odborníkov pracujúcich v tejto oblasti za účelom chrániť a hájiť záujmy osôb postihnutých autizmom.

Ciele a úlohy organizácie sú:

– poskytovať alebo sprostredkovať rodičom a ich autistickým deťom morálnu, poradenskú, materiálnu či finančnú pomoc
– spolupôsobiť pri vzniku zariadení poskytujúcich jedincom s autizmom výchovu, vzdelávanie ...

Čítaj ďalej →
0