SPOSKA, o.z.

sposkaSPOSKA, o.z. vznikla v roku 2011 ako združenie rodičov dospievajúcich a dospelých autistických detí s cieľom chrániť a hájiť ich záujmy.

Cieľom našej práce je:

– poskytovať alebo sprostredkovať rodičom a ich autistickým deťom morálnu, poradenskú, materiálnu a finančnú pomoc
– spolupôsobiť pri vzniku zariadení poskytujúcich dospievajúcim a dospelým jedincom s autizmom adekvátne sociálne ...

Čítaj ďalej →
0

Centrum Liberta, n.o.

Čítaj ďalej →
0

NEZÁBUDKA – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými

logo NEZÁBUDKANezábudka – združenie na pomoc rodinám s postihnutými deťmi a mladistvými je občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR.
Má v evidencii 46 ťažko zdravotne znevýhodnených členov s rôznym obmedzením: mentálnym, telesným, zmyslovým, aj kombinovaným.
Združenie prevádzkuje Dom Nezábudka, neštátny domov sociálnych služieb, a má uzatvorenú zmluvu s 44 členmi na poskytovanie sociálnych služieb.
Na ...

Čítaj ďalej →
0

Lepší svet n.o.

Lepsi_svetNezisková organizácia Lepší svet už viac ako 12 rokov pomáha ľuďom s mentálnym znevýhodnením ku kvalitnejšiemu životu.

Prevádzkuje niekoľko moderných a progresívnych zariadení sociálnych služieb a služieb zamestnanosti v bratislavskom a trenčianskom kraji, kde sa v 24 hodinovej nepretržitej prevádzke stará o takmer stovku klientov s mentálnym znevýhodnením. Na Slovensku je v tomto smere jedinečná, medzi neziskovými organizáciami najväčšia. ...

Čítaj ďalej →
0

Spišská katolícka charita

logo-farebne-transparentneSpišská katolícka charita (SpKCh) bola dňa 27.12.1995 evidovaná ako samostatný právny subjekt, ktorý odvodzuje svoju právnu subjektivitu od Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike. Obnovila svoju činnosť na základe Kódexu kanonického práva a platnej legislatívy Slovenskej republiky (Zákon č. 308/91 Zb. §4 o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností) ...

Čítaj ďalej →
0