Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislave

DOLPHINS BratislavaPoslaním PK TZPŠ DOLPHINS je uspokojovať záujmy občanov v oblasti telesnej kultúry. Za týmto účelom im umožňuje dobrovoľne sa združovať, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti v oblasti športu zdravotne postihnutých športovcov a môže byť rôzneho charakteru v oblasti športu zdravotne postihnutých športovcov.

Výchova ...

Čítaj ďalej →
0