„Vrchárska koruna Trenčianska“

VKT„Vrchárska koruna Trenčianska“ je občianske združenie, ktorého cieľom je propagácia cyklistických, cykloturistických a turistických a kultúrnych krás Trenčianskeho kraja s akcentom na environmentálnu udržateľnosť bohatého dedičstva našich predkov.
Hlavným projektom je každoročné podujatie Vrchárska koruna Trenčianska.
Cieľom je zdolať v termíne od 10.4. do 30.11. všetkých 20 predpísaných vrcholov. Na každom z ...

Čítaj ďalej →
0

Jazdecký klub Masarykov Dvor

Jazdecký klub  Masarykov dvor prostredníctvom svojich členov a zmluvných partnerov vykonáva činnosti súvisiace:

  1. s jazdením na koni a jazdeckou turistikou, agroturistikou
  2. s organizovaním zábavno-vzdelávacích akcií približujúcich súžitie človeka a koňa
  3. s chovom a zlepšovaním podmienok pre chov a využitie koní, ustajňovaním koní
  4. so vzdelávacími aktivitami, výukou jazdenia pre deti i dospelých, organizovaním vzdelávacích seminárov, kurzov a školení, zapožičiavaním vzdelávacích materiálov pre vlastných členov aj širokú jazdeckú verejnosť
  5. s organizáciou jazdeckých táborov, putovaní na koňoch
  6. s výcvikom koní, obsadanie mladých koní, pomoc s problémovými koňmi
  7. s organizovaním kultúrnych a športových podujatí, súťaží, reprezentácie regiónu v  jazdeckom športe
  8. s poradenstvom, reklamou
  9. s ozdravným jazdením a rehabilitačným ...
Čítaj ďalej →
0

Nadácia EKOPOLIS

ekopolisNadácia Ekopolis podporuje udržateľný rozvoj a aktívnych občanov po celom Slovensku.
Hlavným nástrojom sú grantové programy, ktoré poskytujú rovnoprávnu šancu ľuďom z celého Slovenska podieľať sa na riešení naliehavých otázok v ochrane životného prostredia, pri vytváraní a skrášľovaní verejných priestranstiev, turistických chodníkov a cyklotrás. Od svojho vzniku v roku 1991 nadácia podporila 3 027 projektov ...

Čítaj ďalej →
0