Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.

CVI_stred_podnadpisCentrum včasnej intervencie Žilina poskytuje komplex odborných služieb na podporu rodín s deťmi v ranom veku (0-7 rokov), ktorých vývin je rizikový alebo ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Naša činnosť je postavená na troch základných pilieroch a to:

  • podpora rodiny
  • podpora vývinu dieťaťa
  • podpora komunity

Služby rodinám poskytujeme najmä v ich domácom prostredí. Jednou z našich hlavných aktivít je ...

Čítaj ďalej →
0

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

socia_boldSme nadácia, ktorá ovplyvňuje sociálny systém v prospech najviac ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva.

Našou víziou je tolerantná spoločnosť, ktorej integrálnou súčasťou budú aj znevýhodnení a ohrození občania. Spolupráca „slabých a silných“ by mala vyústiť do budovania kvalitných a dostupných sociálnych služieb, ktoré budú uspokojovať individuálne potreby užívateľov v ich prirodzenom prostredí.

Podporujeme vznik a rozvoj siete centier včasnej intervencie. Centrá poskytujú podporu rodinám, ktorým ...

Čítaj ďalej →
0