Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR

AOZPOAsociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR je celoslovenská strešná organizácia, vznikla v r. 1994 a t.č. zastrešuje 35 špecifických organizácií osôb so zdravotným postihnutím – OZP (cca 15000 osôb). Presadzuje práva a oprávnené záujmy OZP vo vzťahu k zákonodarným orgánom, k orgánom štátnej správy na všetkých stupňoch riadenia, k samosprávnym orgánom a k ...

Čítaj ďalej →
0