Zoznam prijímateľov 2%

Ars Ante Portas, občianske združenie

Združenie organizuje a podporuje kultúrne, spoločenské, športové, vzdelávacie, vedecké a humanitné podujatia.

Na Slovensku zastupuje slávny Veľký zbor donských kozákov a folkového speváka Jana Kryla.

Udeľuje Cenu Sebastian za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov.

V uplynulom období sa podieľalo na organizovaní podujatí Johann Sebastian Bach – Slovensko 2000, 2005, 2010; Veľké augustové večery spirituálov – 10 ročníkov; BACH – Kantáty so Solamente naturali – 3 ročníky a ďalších.

web: www.juras.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 30858127
Obchodné meno: Ars Ante Portas, občianske združenie
Sídlo: 82109 Bratislava, Sklenárova 42
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 317,98 € 20 307,18 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
268,76 € 162,61 € 337,64 €