Zoznam prijímateľov 2%

Bedmintonový klub RACQUETS Púchov

logoBKR3Cieľom nášho občianskeho združenia – BKR Púchov, ktoré je dobrovoľným združením, je športovo-morálna výchova detí a mládeže vo všetkých vekových kategóriách a na všetkých výkonnostných stupňoch prostredníctvom bedmintonu, ako športu budúcnosti. Vedieme a vychovávame hlavne deti a mládež vo veku od 5 do 25 rokov, a to formou nielen športovej prípravy, ale aj formou ľudsky dôležitých faktorov, ako je tímová práca, zmysel pre pracovitosť, zodpovednosť, čestnosť, fair-play.
Aktívne sa s deťmi a mládežou zúčastňujeme na športových akciách a sami tieto akcie organizujeme, či už z poverenia zväzu, alebo z vlastnej iniciatívy.

Snažíme sa vytvárať ekonomické a materiálovo-technické podmienky pre činnosť detí a mládeže, aby mali vyhovujúce podmienky pre tréningovú činnosť a tak mohli plnohodnotne trénovať , a byť neskôr úspešnými Slovenskými športovcami – BEDMINTONISTAMI. Pre tento účel spolupracujeme so štátnymi orgánmi, miestnymi samosprávami, organizáciami a súkromnými osobami. O svojej činnosti informujeme širokú verejnosť prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov.

web stránka: http://www.bedmintonpuchov.sk/

Facebook: www.facebook.com/BKR.PUCHOV

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42277540
Obchodné meno: Bedmintonový klub RACQUETS Púchov
Sídlo: 02001 Púchov, Námestie slobody 1624/31
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: