Zoznam prijímateľov 2%

CENTRUM PRE FILANTROPIU, n.o.

Poslaním Centra pre filantropiu je rozvoj darcovstva a občianskej spoločnosti. Veríme, že pre spoločnosť je dobré a prirodzené pomáhať si a podporovať sa.

Mnohí potrebujú pre takéto konanie vhodnú inšpiráciu. CpF svojimi aktivitami túto inšpiráciu prináša.

V spolupráci s partnermi podporujeme mimovládne neziskové organizácie, aktívnych občanov, študentov, umelcov, aj ľudí v núdzi.
Prispievame do diskusie o vytváraní vhodného právneho a daňového prostredia pre darcovstvo a občiansku spoločnosť.
Realizujeme aj vlastné výskumné aktivity so zameraním na občiansku spoločnosť a filantropiu.
Podporujeme rozvoj fundraisingu a individuálneho darcovstva.

Vďaka Vašej podpore môžeme pracovať na rozvoji nových nástrojov pre darcovstvo.
Vďaka Vašej podpore môžeme posilňovať postavenie mimovládnych neziskových organizácií v spoločnosti.
Vďaka Vašej podpore realizujeme súťaž Cena za najlepšiu diplomovú a bakalársku prácu o filantropii, dobrovoľníctve a treťom sektore.

Ďakujeme Vám!

web: www.cpf.sk

www.facebook.com/cpf.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31821871
Obchodné meno: CENTRUM PRE FILANTROPIU, n.o.
Sídlo: 81103 Bratislava , Baštová 101372/5
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 75 394,49 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
75 317,95 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
94 896,65 € 126 081,72 € 134 740,70 €